Sportovní akce

Pořádáme pro Vás po celý rok pravidlené i nepravidelné tréninky a sportovní události. Zaměřujeme se zejména na zdravý pohybový a dovednoství rozvoj dětí a mládeže se zaměřením na: tenis, florbal, atletiku, stolní tenis a další míčové hry.

Bližší informace najdete na:

Přijďte také mezi nás nebo na některou z pořádaných akcí!

Kontakt

Sportovně kulturní klub Korozluky, z. s. Č.p. 20
Korozluky
434 01
+420737201747 skk@skk-korozluky.cz